Huisreglement en gedragregels

Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in de horeca huis – en gedragregels.

 • Legitimatie
  Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiliging u vragen om uw legitimatiebewijs. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Toegangscontrole
  Wanneer entree wordt geheven, alleen toegang met een geldig toegangsbewijs. Beslissingen van een controleur zijn bindend.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
  Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. In de feesttent is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • Consumpties
  Het is verboden eigen drank en glaswerk mee te brengen naar de feesttent. Deze zullen door de organisatie of beveiliging in beslag worden genomen. Bij het verlaten van de tent bent u verplicht plasticglaswerk en consumptieverpakkingen in de tent achter te laten.
 • Alcohol en jongeren
  Onder de 18 jaar wordt geen alcohol of geen sterk alcoholische drank verstrekt. Uitgifte van alcohol alleen bij het dragen van een, door de stichting en horeca uitgegeven, Keidagen bandje. Bij overtreding waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.
 • Munten
  Consumpties in de feesttent dienen te worden betaald met munten. Deze munten zijn tijdens de ‘Keidagen’ tot en met 2e Pinksterdag, 21 mei 2018, geldig.
 • Roken
  Het is in de feesttent verboden om te roken. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.
 • Toiletgebruik
  Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan. Wildplassen is verboden, denk aan de buren.
 • Aansprakelijkheid
  De Stichting Keidagen Events, organisator en hoofdvergunninghouder van de ‘Keidagen’, is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers of aan hun bezittingen. Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van de feesttent voor de rest van het evenement betekenen.

Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de Politie gemeld.