Huisreglement en gedragregels

Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in de feesttent (en horecagelegenheden) huis – en gedragregels.

ALGEMENE REGELS

 • Met het betreden van de feesttent verklaart een ieder akkoord te zijn met de huisregels.
 • Het betreden van de feesttent en het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Alle aanwijzingen van bestuur en vrijwilligers van de Stichting Keidagen Events die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Klachten kunt u direct bij één van de bestuursleden melden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de kassa in te leveren
 • Consumpties dient u met consumptiemunten te betalen.
 • Deze munten zijn tijdens de ‘Keidagen’ tot en met 2e Pinksterdag van desbetreffend jaar inwisselbaar tegen consumptie bij aangesloten horecagelegenheden
 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

HET IS VERBODEN OM

 • In de tent te roken.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapen of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen
 • Eigen drank mee naar binnen te nemen.
 • Met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek.
 • Zonder toestemming het podium te betreden.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van de feesttent en in de directe omgeving.
 • Alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.

DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN ALS U

 • Niet in het bezit ben van een geldig entree bewijs.
 • Aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles/legitimatie

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN

 • Wordt u direct overgedragen aan de politie en doen wij aangifte of dienen een klacht in.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS

 • Wordt u uit de tent verwijderd en zal u de toegang tot de feesttent worden ontzegd.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 • Boetes aan de Stichting Keidagen Events opgelegd zullen worden verhaald op de overtreder.

Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de Politie gemeld.

Alcoholbeleid

Tijdens de Keidagen worden geen alcoholhoudende consumpties verkocht aan personen onder de 18 jaar.

Tijdens de Keidagen geldt er een entreebeleid voor de toegang tot de feesttent. Dit beleid wordt uitgevoerd door de medewerkers van de beveiliging en door de medewerkers van de Stichting Keidagen Events.

Om toezicht te houden op dit beleid kan iedereen gevraagd worden zich te identificeren. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen het recht om alcoholhoudende consumpties te kopen en te nuttigen in de feesttent. Zij krijgen bij de ingang van de tent op vertoon van hun ID een bandje uitgereikt. Dit geeft aan dat zij ouder dan 18 jaar zijn.

Iedereen over wie twijfel bestaat en zich niet kan identificeren valt automatisch in de leeftijdscategorie jonger dan 18 jaar en mag geen alcoholhoudende consumpties kopen of nuttigen.

Het is niet toegestaan als persoon van 18 jaar en ouder alcohol te verstrekken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Als dit wordt geconstateerd kan de toegang tot de feesttent worden ontzegd.

Eenieder die zich niet aan deze regels houdt kan de toegang tot de feesttent worden ontzegd.